Контакт

Осме војвођанске бригаде бб

25215 Алекса Шантић

телефон: 025/5838120

телефон: 025/5838255

мејл: osaleksasantic@yahoo.com

директор: Драгана Вујошевић

Одговорно лице за заштиту података о личности:

Милана Главаш

телефон: 025/5838120